Pinjaman Koperasi

PinjamanKoperasiKOPUTRI

https://www.pinjaman-koperasi.com/pages/pinjaman-koperasi/koputri.php

Lulus 24 Jam. Staff KerajaanShj.

Gaji 70%.SemakKelayakanSekarang!

 

Ukhwah

 

 

Koperasi KOPUTRI yang diterajuioleh YB Dato’ Noraini Ahmad merupakansebuahkoperasiberdaftar yang terletak di No. 22 – 24, WismaKOPUTRI,Lorong Medan Tuanku 1,50300 Kuala Lumpur. Koperasiinimulaberoperasipada Mac 2006 denganmenawarkanperkhidmatanpinjamanperibadikepadakakitangankerajaan.Kini, pencapaiankoperasi KOPUTRI semakinmajubaikdalambidangperniagaanatauperkhidmatan yang ditawarkan.Selainitu, KOPUTRI jugakinimampumemilikihartanahsendiri yang terletak di kawasan-kawasanelitseperti di Kuala Lumpur.

 

News

Visitors notice

22/04/2013 19:45
Let your visitors know about news and events on your website as often as possible. You need to keep...

Website launched

22/04/2013 19:44
Our new website has been launched today. Tell your visitors why you have started a new...